Seriosität, Verantwortung und Leistungsorientierung sind unsere Richtungen Handlungs jetzt und in der Zukunft.

Intrerupatoare cu capete rotitoare - Seria CS20A
 
Intrerupatoare cu o gama de alegere a 4 operatii
Grad de protectie IP20
Cu montare frontal pe panou