Seriosität, Verantwortung und Leistungsorientierung sind unsere Richtungen Handlungs jetzt und in der Zukunft.

Automatizarea a diferitelor elemente, faze, ale procesului de fabricaţie.
În marea majoritate al cazurilor putem realiza automatizarea întregului proces prin ajutorul unui singur panou de comandă centralizată .
În cazuri speciale (dacă este cerut acest lucru) pot în încorporate sisteme de monitorizare prin legătură la o interfaţă precum un calculator . Prin aceste metode supraveghetorii pot supraveghea întregul proces de fabricaţie .